Personvernerklæring

Det er viktig for Ambu å beskytte personopplysningene og personvernet ditt. Vi forplikter oss til å følge alle gjeldende lover for beskyttelse av personopplysninger. Disse personvernreglene beskriver hvordan informasjon om enkeltpersoner kan samles inn, brukes, gjøres tilgjengelig, overføres og lagres av Ambu. 

Ambu kan når som helst endre eller på annen måte oppdatere denne personvernerklæringen uten varsel. Den nyeste, gjeldende versjonen er alltid tilgjengelig 

1. Databehandler

Ambu A/S er databehandler for dine personopplysninger.

Selskapets juridiske avdeling administrerer Ambus samsvarsprogram for personvern. Du kan kontakte samsvarsansvarlig på følgende adresse: dataprotection@ambu.com 

2. Innsamlede personopplysninger

Du vil alltid bli informert når vi samler inn personopplysninger om deg. Ambu kan samle inn personopplysninger, for eksempel navn, e-postadresse, sted og hjemland, personlig identifikasjonsnummer, ID-nummer for helsepersonell (eller lignende), IP-adresse og informasjon om interesse for produkter. I forbindelse med innsending av dine opplysninger er det alltid oppgitt hvorvidt innsendingen er frivillig eller nødvendig for å utføre den ønskede handlingen.

Dine personopplysninger blir samlet inn i ett eller flere av tilfellene nedenfor:

 • Når du bruker nettstedet vårt, Ambu.com, eller lokale Ambu-nettsteder
 • Når du abonnerer på nyhetsbrevet 
 • Når vi har direkte interaksjoner med deg (møter eller telefonsamtaler)
 • Når du kjøper et av produktene våre
 • Når du utveksler e-poster med oss, bruker nettskjemaene og -tjenestene våre eller er i kontakt med oss på sosiale medier og andre plattformer 

Hvis du bruker e-postadressen din i flere av de ovennevnte tilfellene, blir personopplysningene dine kun innsamlet og registrert på ett sted. På den måten er opplysningene dine allerede lagret, og du mottar ikke det samme markedsføringsmateriellet fra Ambu mer enn én gang.

3. Bruk av dine personopplysninger

Ambu behandler dine personopplysninger for å:

 • Muliggjøre kontakt med tanke på samarbeid 
 • Statistikk
 • Registrere påmeldinger for nyhetsbrev
 • Sende ut markedsføringsmateriell
 • Andre markedsføringsaktiviteter
 • Lagring av dine personlige preferanser  
 • Sende deg servicemeldinger via e-post eller tekstmelding
 • For å overholde kvalitets- og sikkerhetskrav
 • For å opprettholde og forbedre tilbudene våre 
 • Håndter informasjon om jobbsøkere og jobbsøknader
 • Informasjon om informasjonkapsler behandles for å gi den beste opplevelsen på nettstedet. Dette er beskrevet nedenfor

Vær oppmerksom på at vi kun bruker dine personopplysninger til å sende ut markedsføringsmateriell hvis du har gitt uttrykkelig samtykke, hvis ikke gjeldende lovgivning tillater at vi kontakter deg uten foregående samtykke.  

Ambu lagrer statistikk over hvilke deler av nettstedet brukerne våre besøker, og hvilke produkter brukerne foretrekker. Vi bruker data om hvordan brukerne navigerer i vårt arbeid for å forbedre nettstedet. IP-adressen din blir registrert i denne prosessen. Vi kan imidlertid ikke se hvor du kommer fra eller hvor du går på internett når du forlater nettstedet vårt. Informasjon om hvordan brukerne navigerer og bruker nettstedet vårt blir ikke solgt eller gjort tilgjengelig for andre. Informasjon om din kjøpshistorikk blir ikke solgt eller gjort tilgjengelig for tredjepart.

4. Hvem Ambu kan dele dine personopplysninger med

For å kunne tilby best mulig service blir dine personopplysninger delt mellom enhetene i konsernet, som angitt nedenfor og i den grad det er nødvendig for å muliggjøre effektiv og personlig brukerstøtte, assistanse, salg og kontakt for markedsføringsformål.

Ambu A/S og tilknyttede selskaper: Ambu A/S, Ambu-avdelinger i Danmark, Sverige, Norge, Finland, og Ambu-gruppens selskaper og underavdelinger: Invendo Medical GmbH (Tyskland), Ambu LLC (Russland), Ambu Australia Pty.Ltd., Ambu Ltd. (Storbritannia), Ambu Sarl (Frankrike), Ambu B.V. (Nederland), Ambu India Private Limited, ETView Ltd. (Israel), Ambu s.r.l. (Italia), Ambu KK (Japan), Ambu Ltd. (Kina), Ambu (Xiamen) Trading Co. Ltd. (Kina), Ambu Sdn. Bhd. (Malaysia), Firma Ambu S.L. (Spania), Ambu GmbH. (Tyskland), Ambu Inc. (USA), King Systems Corp. (USA)

Personopplysningene dine blir gjort tilgjengelige for Ambus partnere som leverer tjenester på vegne av Ambu (databehandler), for eksempel i forbindelse med utsending av nyhetsbrev, invitasjoner til arrangementer, produktinformasjon. Disse partnerne behandler personopplysninger kun på vegne av Ambu og i samsvar med Ambus instruksjoner.

Noen data i forbindelse med produktkjøpene dine blir delt med den lokale distributøren, inkludert kontaktopplysninger og hvilke produkter du har kjøpt eller vist interesse for. Se liste over Ambus distributører

I forbindelse med eventuell omorganisering eller helt eller delvis salg av Ambu vil all tilgjengeliggjøring av informasjon skje i samsvar med gjeldende lovgivning for behandling av personopplysninger.

Utover det som er angitt over, vil personopplysningene dine ikke bli solgt, delt eller på annen måte distribuert til tredjepart uten ditt samtykke, unntatt der Ambu pålegges å gjøre det som følge av gjeldende lov, rettsordre eller forskrifter, eller hvis slik tilgjengeliggjøring på annen måte er nødvendig for å støtte strafferettslig eller juridisk etterforskning eller sak, her eller i utlandet.

5. Overføring til tredje land

Personopplysningene dine blir overført til tredje land, inkludert USA. Ambu har inngått EUs standard kontraktsvilkår for å sikre tilstrekkelig beskyttelse med tanke på beskyttelse av personvern og grunnleggende rettigheter og friheter. Kontakt Ambu hvis du ønsker mer informasjon.

6. Sletting av personopplysningene dine

Ambu sletter personopplysningene dine når det ikke lenger er nødvendig for oss å behandle dem i forbindelse med ett eller flere formål som angitt ovenfor i avsnitt 3. Data kan imidlertid bli behandlet og lagret i anonymisert form i lengre tid. Når personopplysningene dine for eksempel brukes til å levere produkter eller tjenester til deg, vil vi beholde opplysningene dine i 5 år (i Danmark) etter ditt første kjøp, med mindre gjeldende lov krever at vi sletter dem tidligere eller lagrer dem lenger. Hvis personopplysningene dine brukes til å sende deg nyhetsbrev eller annet materiell på bakgrunn av samtykke fra deg, vil vi slette dataene når du trekker tilbake samtykket.

7. Sikkerhet

Vi har iverksatt sikkerhetstiltak for å sikre at våre interne prosedyrer oppfyller våre høye krav til sikkerhetsregler. På dette nettstedet er det iverksatt sikkerhetstiltak for å hindre tap, misbruk eller endring av informasjon som er under vår kontroll. Vi etterstreber derfor å beskytte kvaliteten og integriteten til dine personopplysninger. Nettverket drives og vedlikeholdes av Ambus partner i samsvar med deres kvalitetsprosedyrer. Månedsrapporter gjennomgås for status, og årlige revisjoner og inntrengingstester utføres av en ekstern revisor. All pasientinformasjon blir kun behandlet i anonymisert form, med streng tilgangskontroll. I tillegg har vi innført rutiner for databrudd.

8. Cookies

Ambu bruker cookies (informasjonskapsler). Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i våre Cookie-regler.

9. Lenker til andre nettsteder osv.

Ambus nettsted kan inneholde lenker til andre nettsteder eller integrerte nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på nettstedene til andre selskaper, eller andre selskapers prosedyrer for innsamling av personopplysninger. Vi anbefaler å lese eiernes regler for beskyttelse av personopplysninger og andre relevante regler når du besøker andre nettsteder. På noen Ambu-nettsteder finner du diskusjonsfora, meldingsfora, nyhetsgrupper osv. Informasjon du oppgir i disse områdene blir offentlig, og du bør alltid utvise forsiktighet når du oppgir personopplysninger.

10. Dine rettigheter

Du har rett til når som helst å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg vi behandler, men med enkelte lovmessige unntak. Du har rett til å få tilgang til de dataene om deg som vi behandler, og du har rett til å få personopplysningene dine korrigert hvis de ikke er riktige, slettet i visse situasjoner, eller å få behandlingen av dataene dine begrenset slik at vi bare kan bruke dem innenfor spesifikke restriksjoner.  Hvis Ambu behandler personopplysningene dine på bakgrunn av ditt uttrykkelige samtykke, har du rett til når som helst å trekke tilbake samtykket. Du har rett til å protestere på vår behandling av personopplysningene dine, eller i visse situasjoner å motta opplysningene dine i et strukturert og vanlig brukt digitalt format, og få dem overført til en tredjepart på din forespørsel.

Hvis du ønsker at vi skal oppdatere, legge til eller slette personopplysninger vi har registrert om deg, ønsker å få tilgang til data om deg som blir behandlet, eller hvis du har spørsmål i forbindelse med de ovenstående retningslinjene eller ønsker å motsette deg behandling av personopplysningene dine, kan du kontakte oss på e-post: dataprotection@ambu.com

Du har også alltid rett til å fremme en klage til det danske Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K eller tilsvarende personvernmyndighet i EU/EØS innenfor ditt land/din jurisdiksjon: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en#dataprotectionauthorities

keyboard_arrow_up