Selskapets samfunnsansvar

Ambus erklæring om selskapets sosiale ansvar

Ambu er et selskap med over 80 års erfaring, og men en visjon om å redde liv og forbedre pasientpleie. De siste årene har vi vært på en reise for å levere de beste produktene til kundene våre, og til syvende og sist til pasienter verden over. Ambu har alltid fokusert på selskapet sosiale ansvar ("CSR") med mål om å skape reell verdi for samfunnet som helhet, gjennom selskapets produkter og gjennom vår forpliktelse til CSR, basert på prinsippene i FNs Global Compact-initiativ og med full støtte til FNs bærekraftsmål.

Innretting med FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene er en kraftfull målsetting om å gjøre verden bedre. De 17 bærekraftsmålene er kjernen i "Agenda 2030", og Ambu er forpliktet til dette arbeidet. Ambu har et særlig fokus på de bærekraftsmålene som er mest relevante for våre interessenter og virksomheten vår – det er her vi tror vil vil kunne ha størst betydning.

For Bærekraftsmål 7 om Ren energi for alle og Bærekraftsmål 12 om Ansvarlig forbruk og produksjon vil Ambu:

  • arbeide for å redusere CO2-utslipp med 50 % innen 2025
  • sørge for at 95 % av nye produkter lansert etter 2025 er PVC-frie
  • ha 100 % ftalatfrie produkter (svartelistede ftalater) innen 2020
  • fase inn nye, bærekraftige plastteknologier
  • se på muligheter for partnerskap, særlig i forbindelse med avfall og retur
  • ha 100 % resirkulerbar, gjenbrukbar eller komposterbar emballasje innen 2025 (hvis egnede løsninger og/eller teknologi finnes)

I tillegg har Ambu alltid, og vil fortsette med, hatt fokus på bærekraftsmål 3 om God helse, og bærekraftsmål 8 om Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Ambu støtter god helse ved å heve standarden for pleie og redusere risikoen for kontaminering for pasienter verden over.

Vi mener at å arbeide med kollegaer fra ulike kulturer, aldere, kjønn og etnisiteter er en verdifull side ved å være et globalt selskap. Ved å sikre våre ansattes trygghet på arbeidsplassen, en god profesjonell og sosial atmosfære i selskapet samt en høy grad av tilfredse medarbeidere, vil vi fortsette med å gjøre Ambu til et godt sted å jobbe. Ambu tilbyr rettferdige arbeidsforhold for alle ansatte, i tråd med gjeldende arbeidslovgivning og god praksis.

I tillegg vil Ambu fortsette å øke mangfoldet i medarbeidergruppen på alle våre plasseringer. Ambu vil aldri godta noen form for slaver, menneskehandel eller barnearbeid, verken hos Ambu eller hos sine forretningspartnere.

  • Vi respekterer internasjonalt erklærte menneskerettigheter og godtar ikke brudd på disse
  • Vi forbyr bruk av tvangsarbeid og barnearbeid
  • Vi arbeider for et trygt og sunt arbeidsmiljø
  • Vi godtar ikke bestikkelser eller andre former for korrupsjon

Ansvarlig forretningspraksis
For å bidra til å sikre sunn forretningspraksis og generelt ansvarlig drift av forsyningskjeden, har Ambu et globalt varslerinitiativ, oppdaterte etiske retningslinjer for forretningspartnere og leverandører. Vi vil også fortsette med innsatsen for å øke bevisstheten om både lovgivning og internasjonale forretningspolicyer både for våre ansatte og forretningspartnere og leverandører.

Våre etiske retningslinjer definerer de grunnleggende kravene til Ambus ansatte og Ambus leverandører av varer og tjenester, vedrørende deres ansvar for deres egne interessenter, ansatte og miljøet som helhet. De etiske retningslinjene er basert på prinsippene i FNs Global Compact. 

Vi er til stede i mange markeder med mange ulike kulturer, og dette har gjort oss stadig mer oppmerksom på at det er behov for felles referanserammer for sosialt ansvar og etisk atferd. Våre etiske retningslinjer setter standarden for oss og forretningspartnerne våre, og vi har et kontinuerlig og intenst fokus på selskapets sosiale ansvar og overholdelse av FNs Global Compact-prinsippene.

Vi skal overholde eller være bedre enn gjeldende statutter og forskrifter i de landene og samfunnene Ambu opererer i.

 

keyboard_arrow_up