Vår miljøpåvirkning

Ambus tilnærming

Som global leverandør av medisinsk engangsutstyr og den største leverandøren av innovative engangsendoskop, føler Ambu seg ansvarlig for å bane vei for bærekraftige praksiser og mål.

Gjeldende forskrifter hindrer Ambu og sluttbrukeren i å resirkulere materialene som brukes i endoskoper på grunn av muligheten for krysskontaminering. Det farlige avfallet må brennes eller steriliseres før det kastes på et deponi.

Mens vi arbeider for at sikker prosessering og resirkulering av endoskopene skal bli mulig i fremtiden, ser vi på andre måter å bidra til den sirkulære økonomien på.

Disse tiltakene inkluderer:

Samarbeid med Plastic Bank®

I samarbeid med Plastic Bank® vil Ambu hindre at mer enn 100 tonn plast havner i havet.

En forpliktelse til FNs Global Compact

Ambu er forpliktet til prinsippene i FNs Global Compact-initiativ. Våre handlinger er i tråd med FNs 17 bærekraftsmål. 

Les mer

Mål og tiltak

100 % ftalatfrie produkter

Ingen ftalater (en komponent som kan være skadelig) brukes i Ambu-produkter produsert fra oktober 2020.

100 % resirkulerbar sekundæremballasje

For vår aScope4-produktserie1

2450 solcellepaneler

 • Installert i Penangs produksjonsanlegg
 • Genererer anslagsvis 1300 MWh elektrisitet per år
 • Tilsvarer 10 % av vårt totale strømforbruk i Malaysia

Energieffektiv produksjon

 • 10 energieffektive sprøyteformmaskiner på vårt produksjonsanlegg i Xiamen i Kina
 • Maskinene bruker 40 % mindre kWh enn maskinene de erstattet, og reduserer dermed CO2-utslippene 

Mål (innen 2025))

 • 95 % PVC-fri
 • All emballasje resirkulerbar, gjenbrukbar eller komposterbar
 • 50 % reduksjon i karbonutslipp sammenlignet med grunnlinjen i 2019

Partnerskap og prosjekter

Ambu krever at alle partnere signerer våre etiske retningslinjer. Dette forplikter dem til å overholde alle miljølover, standarder og retningslinjer i jurisdiksjonene der de driver virksomhet. Nedenfor finner du partnerskap og pilotprosjekter med organisasjoner som deler våre verdier og ambisjoner når det gjelder bærekraft.

Et plastnøytralt partnerskap

Som verdens største leverandør av engangsendoskop ønsker vi å opptre ansvarlig ved å arbeide for materialer som gjør det mulig å resirkulere produktene våre, og dermed bidra til en sirkulær økonomi. 

Samtidig som vi jobber for å finne framtidige muligheter for sikker behandling og resirkulering av skopene, har vi inngått et samarbeid med Plastic Bank®  for å støtte innsamling av plastavfall i havet og for å forbedre livene til sårbare kystsamfunn.

Slik fungerer samarbeidet

Vårt samarbeid med Plastic Bank® oppmuntrer samlere i kystsamfunnene på Filippinene og Indonesia til å samle inn plastavfall som ellers ville ha endt opp i havet. Plastic Bank® bygger etiske økosystemer for resirkulering, og reprosesserer materialene slik at de kan gå inn i den globale produksjonsforsyningskjeden igjen.

Bidrar til å stimulere vekst i lokalsamfunnet

Samlerne får en godtgjørelse for materialene de samler inn, for å hjelpe dem med å skaffe det grunnleggende familien trenger, som: 

 

 • Dagligvarer
 • Skoleundervisning
 • Helseforsikring

Utjevner produktenes miljøpåvirkning

Mengden plast som samles inn, tilsvarer mengden plast som brukes i alle Ambus aScope-produkter til engangsbruk i EMEA og Latin-Amerika gjennom hele året. Plastic Banks blokkjedeplattform, Alchemy, sikrer at mengden plast som samles inn er gjennomsiktig og sporbar.

Ambu signerer med Plastic Bank

Ambu signerer med Operation Clean Sweep

Et internasjonalt program for å hindre tap av pellets

Målet med Operation Clean Sweep® (OCS) er å sikre at plastpellets, -flak og -pulver som passerer gjennom produksjonsanlegg, håndteres med den omhuen de fortjener og ikke ender opp i vann.

Pelletssøl kan oppstå i alle stadier av plastverdikjeden, inkludert produksjon, håndtering, transport, konvertering og resirkulering.

Ambu forplikter seg til miljøet

Ved å inngå samarbeid med OCS forplikter Ambu seg til de seks punktene i dette programmet:

 1. Forbedre arbeidsstedets system for å forhindre og håndtere søl.
 2. Opprette og publisere interne prosedyrer for å oppnå null tap av industriplastmateriale.
 3. Gi de ansatte opplæring og ansvar for forebygging av søl, oppdemming, opprydding og kassering.
 4. Kontrollere resultatene regelmessig.
 5. Overholde alle gjeldende statlige og lokale forskrifter for oppsamling av industriplast. Oppmuntre partnere (entreprenører, transportører, distributører osv.) til å nå de samme målene.

To pilotprosjekter

Målet: Gjøre plastmasker om til nye produkter av høy kvalitet

Lær om vårt initiativ med Danmarks Teknologisk Institut og Rigshospitalet, det største og mest spesialiserte sykehuset i København.

Se video

Et system for å hente tilbake aScope avfall

En avtale med Sharps Compliance i USA har gjort det mulig for oss å tilby våre kunder en service hvor Sharps Compliance 

 • Bidrar med  innsamling av Ambus engangs endoskop til DOT-kompatibel forsendelse

 • Behandler plast gjennom sin patenterte avfallskonverteringsprosess for å generere elektrisitet

 • Sikrer at batterier og elektronikk gjenvinnes og behandles av sertifiserte gjenvinnere

Referanser​

 1. Force Technology, End of Life Report, 4-5, September 2014 and amended in December 2017 and July 2019 (update of calculations).
keyboard_arrow_up