Utgjør utilstrekkelige rengjøringsmetoder en risiko for pasientene?

En amerikansk studie fant at mikroorganismer på rengjorte EEG-koppelektroder kan være forbundet med rengjøringsrutiner

En nylig studie fra Neurodiagnostic Journal sammenlignet rengjøringsrutinene for gjenbrukbare EEG-koppelektroder i fire sykehus. Rengjøringsprosessen for gjenbrukbare EEG-koppelektroder er svært omfattende og kostbar. Studien sammenlignet ni egenskaper ved rengjøringsprosessen og fant at det var mikroorganismer på flere rengjorte elektroder, på tross av lokale rengjøringsrutiner .2

Visste du at …

EEG-koppelektroder er klassifisert som semi-kritiske enheter på grunn av at huden slipes før EEG-koppene settes på. Derfor er det helt avgjørende at de er helt fri for bakterier når de skal brukes. 

Rengjøringsprosessen

Rengjøringsprosessen for EEG-elektroder er svært omfattende og kostbar. Når du kombinerer kostnaden ved gjenbrukbare EEG-elektroder med kostnaden (og tiden) ved å rengjøre dem, kan det bli dyrt med gjenbrukbare EEG-elektroder.​

En amerikansk studie fant at det manglet en standard rengjøringsprosess for gjenbrukbare EEG-koppelektroder

Studien sammenlignet ni egenskaper ved rengjøringsrutinene: transporttid, ventetid før rengjøring, oppbevaring før rengjøring, desinfiseringstid, rengjøringstid, pakket rengjøring, tørkerutiner, tørketid og oppbevaring etter rengjøring2. Forlenget tørketid var forbundet med en høyere forekomst av positiv kultur. Dette indikerer at tørking med et rent håndkle kan være sikrere enn lufttørking. Imidlertid kan bruk av elektroder til engangsbruk i stedet være et trygt og kostnadseffektivt alternativ for sykehus, som reduserer risikoen for krysskontaminering av pasienter.

Last ned sammendrag

Last ned sammendraget av multisenterstudien nå.  

Last ned sammendrag

Referanser

  1. N. M. M. Albert et al. Am J Infect Control 2018, Contamination of Reusable EEG Electrodes: A Multi-Center Study

  2. N. M. M. Albert et al. Neurodiagn J 2018, Reusable Electroencephalography Electrodes: Variability in Cleaning and Reprocessing Practices

keyboard_arrow_up