Finnes det skjulte kostnader i EEG-budsjettene dine?

Gjenbrukbart medisinsk utstyr utgjør en infeksjonsrisiko gjennom krysskontaminering

Sykehusinfeksjoner er en av de hyppigste grunnene til alvorlige hendelser i helsevesenet. I tillegg til å forårsake betydelig ubehag for pasientene, kan de også være en betydelig økonomisk byrde for systemene i helsevesenet.1,2
Hver dag får omtrent én av 25 sykehuspasienter minst én pleierelatert infeksjon.1

Visste du at …

Elektroencefalografi (EEG)-koppelektroder er tilgjengelig både som gjenbrukbare versjoner og versjoner til engangsbruk. Engangsversjonen eliminerer risikoen for krysskontaminering.3

Høynivådesinfisering

Før EEG-elektroder settes på hodebunnen, rengjøres og slipes huden for å fjerne overhuden.4,5 På grunn av denne slipingen er EEG-elektroder klassifisert som semikritiske enheter. Det kreves derfor høynivådesinfisering (HLD) eller sterilisering.6,7
Hvis EEG-koppelektrodene er kontaminert på grunn av utilstrekkelig rengjøring og deretter brukes på en pasient, utgjør det en infeksjonsrisiko.

Totalkostnad for gjenbrukbare EEG-elektroder 

Både brukskostnadene og kostnadene ved det kliniske resultatet må fastslås for å identifisere totalkostnaden ved å bruke gjenbrukbare EEG-koppelektroder. 

Gjenbrukbare kontra engangs-koppelektroder
Gjennomsnittlig kostnad per prosedyre12

Kontamineringsfrekvens og risiko for sepsis

En studie fra 2018 undersøkte patogenvekst og risikoen for kontaminasjon på rengjorte EEG-koppelektroder som var klare til bruk. Studien viser at en av fire gjenbruks EEG-koppelektroder er kontaminert med bakterier. 88% (7 av 8) av de identifiserte bakteriene er klassifisert som sykdomsfremkallende.8

Visste du at …

Sepsis er et alvorlig syndrom som kan føre til vevsskade, organsvikt og død, og det er svært kostbart å behandle. 11 % av alle sepsistilfeller begynner med en hudinfeksjon.9,10

Kostnad ved infekjon

For å identifisere risikoen for sepsis ble en systematisk studie utformet ved bruk av data fra Truven Health Analytics, med totalt 73 834 pasienter.11 Pasientene som ble undersøkt, hadde to polikliniske besøk; ved det første besøkte hadde ikke pasienten noen EEG-prosedyre. Ved det andre besøkte gjennomgikk pasienten en EEG-prosedyre. Forekomsten av sepsis ble identifisert 14 dager etter hvert av de to besøkene.

 • 0 pasienter hadde sepsis 14 dager etter besøket uten EEG.
 • 24 pasienter hadde sepsis 14 dager etter EEG-prosedyren
  (33 tilfeller per 100 000 EEG-prosedyrer – 0,033 %)

Kostnaden ved sepsis ble identifisert via en gjennomgang som vurderte den sykehusrelaterte kostnaden ved sepsis. Over 9 millioner pasienter ble inkludert. Den gjennomsnittlige kostanden for alle sykehusene per pasient ved sepsis var USD 33 718.9

Brukskostnad

På bakgrunn av studier fra fire sykehus i USA, der alle fire brukte HLD som rengjøringsmetode, tilsvarer den samlede anskaffelses- og rengjøringskostnaden i gjennomsnitt omtrent USD 9 per bruk. Kostnadene varierer fra sykehus til sykehus. Ved ett sykehus var den samlede anskaffelses- og rengjøringskostnaden mer enn USD 15 per bruk.
Innsamlede data inkluderte:

 • Kostnader forbundet med anskaffelse
 • Tid brukt på rengjøring
 • Rengjøring av elektrodene

Anskaffelseskostnaden per prosedyre ble beregnet til USD 18,50 for EEG-koppelektroder til engangsbruk (Ambu® Neuroline Cup).

Last ned sammendrag

Referanser

 1. Verdens helseorganisasjon. Report on the Burden of Endemic Health Care-Associated Infection Worldwide. WHO Libr Cat Data; 2011.

 2. Burke JP. Infection Control – a problem for patient safety. N Engl J Med. 2003;348:651–6.

 3. Mazzaro N. Ambu Disposable Cup Electrode. 2010. Åpnet 6. des. 2017.

 4. Teplan M. Fundamentals of EEG measurement. Meas Sci Rev 2002;2:1–11.

 5. Ferree TC, Luu PL, Russel GS, Tucker DM. Scalp electrode impedance, infection risk, and EEG data quality. J Chem Inf Model 2013;53:1689–99.

 6. Rutala WA, Weber DJ, The Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008. Centers for Disease Control and Prevention; 2008. Åpnet 6. des. 2017.

 7. Scott NK. Infection prevention: 2013 review and update for neurodiagnostic technologists. Neurodiagn J 2013;53:271–88.

 8. Albert N, Bena J, Runner J, Morrision J, Ciudad, Rice K, Keleekai N, Slifack. Contamination of Reusable EEG Electrodes, A Multicenter Study. 2018 posterpresentasjon på APIC. Sesjon 2103.

 9. Arefian H, Heublein S, Martin F, Younis MZ, Moerer O, Fischer D, et al. Hospital-related cost of sepsis: a systematic review. J Infect 2017;74:107–17.

 10. Centers for Disease Control and Prevention. Sepsi. 2017. Åpnet 6. des. 2017.

 11. IBM Watson Health www.truvenhealth.com

 12. Sohrt A, et. al. PharmacoEconomics - Open 2018, Cost-effectiveness Analysis of Single-Use EEG Cup Electrodes Compared with Reusable EEG Cup Electrodes 

keyboard_arrow_up