Er koppelektroder risikable for pasienten?

Gjenbrukbare EEG-elektroder kan være en kilde til bakterier som forårsaker HAI1

Visste du at EEG-elektroder er klassifisert som semi-kritiske enheter?2 Det betyr at de er underlagt krav om høynivå desinfisering3 – de samme som bronkoskop og kolonoskop. 

Utilstrekkelig rengjøring av gjenbrukbare EEG-elektroder kan føre til sykehusinfeksjoner (HAI).1 En rapport fra WHO sier at HAI er den vanligste bivirkningen i helsevesenet. 7–10 % av alle innlagte pasienter over hele verden vil bli utsatt for minst én HAI.3 Behandling av HAI er kostbart for helsesektoren og kan være en stor belastning for pasientene.1 

1 av 4 gjenbrukbare EEG
-elektroder er kontaminert1

En nylig multisenterstudie undersøkte om rengjorte, gjenbrukbare EEG-elektroder som var klare til bruk på pasient, hadde bakterier som kunne føre til infeksjon hos mennesker.1
1 av 4 ble funnet å være kontaminert.1 De positive kulturene ble merket som risiko for HAI-er. 90 % av de kontaminerte, gjenbrukbare EEG-elektrodene som var klare til bruk på pasienter, hadde bakterier som potensielt kunne føre til en HAI.1

Last ned sammendrag

Last ned sammendraget av multisenterstudien nå.  
 

Last ned sammendrag
 

Utsetter du pasientene dine for risiko?

Alle inneliggende og polikliniske pasienter kan få en HAI. Enkelte pasientgrupper har en høyere risiko, som pasienter som pleies i spesialområder eller i overvåkingsavdelinger.4

EEG-elektroder er semi-kritiske enheter som brukes på slipt hud. Studieresultater viser at et høyt antall rengjorte, gjenbrukbare EEG-elektroder som var klare til bruk, var kontaminert med risiko- eller potensielle risikobakterier.1 Det kan derfor være tilrådelig å evaluere rengjøringsmetoder og generelle standardrutiner for EEG-elektroder på nytt.1

Alternativt kan EEG-elektroder til engangsbruk vurderes for å minimere den potensielle risikoen for krysskontaminering mellom pasienter.1 
 

Se vår koppelektrode

 

Det er kostbart, komplekst og tidkrevende å desinfisere 

Rengjøring alene fjerner ikke bakterier. Desinfisering er nødvendig for å fjerne mikroskopiske rester, inkludert blod. 

Det finnes tre desinfiseringsnivåer, og gjenbrukbare EEG-elektroder krever det høyeste nivået.3 Retningslinjene for rengjøring av disse er omfattende. Hvis de følges, tar rengjøringsprosessen omtrent 20 minutter. Alternativt foreslår retningslinjene at gjenbrukbare EEG-elektroder steriliseres i autoklav.

Kostnaden for desinfisering

Når man følger offisielle retningslinjer, er rengjøring av gjenbrukbare EEG-elektroder omfattende og tidkrevende. Når du kombinerer kostnaden ved gjenbrukbare EEG-elektroder med kostnaden (og tiden) ved å rengjøre dem, kan det bli dyrt med gjenbrukbare EEG-elektroder. 

Sykehuset kan redusere risikoen for sykehusinfeksjoner

Mange sykehus har tatt i bruk strenge desinfiseringsteknikker som del av en multibarrierestrategi for å forebygge sykehusinfeksjoner. EEG-elektroder til engangsbruk bør vurderes for å eliminere den potensielle risikoen for krysskontaminering.1

 

Referanser

  1. N. M. M. Albert et al (2018) Contamination of Reusable Electroencephalography Electrodes: A Multi-Center Study

  2. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) requirements

  3. N. K. Scott (2013) Infection Prevention: 2013 Review and Update for Neurodiagnostic Technologists, The Neurodiagnostic Journal, 53:4, 271-288

  4. International Organisation of Societies for Electrophysiological Technology (OSET) – Guidelines for infection control in clinical Neurophysiology department 

 

keyboard_arrow_up