Sett søkelyset på skjulte kostnader

• Tidsbruk til reposisjonering
• Bruk av bronkoskop
• Ekstra anestesiolog 
• Service og reparasjoner
• Kostnader til reprosessering

VivaSight-DL
Det kostnadseffektive alternativet for enkeltlunge-ventilasjon

VivaSight-DL er en tube med dobbelt lumen (DLT) for engangsbruk, og gir strømlinjeformet og kostnadseffektiv enkeltlunge-ventilasjon med økt pasientsikkerhet.

En nylig gjennomført helseøkonomisk studie indikerer at VivaSight-DL også gir tydelige økonomiske fordeler.

Last ned

Studien viser en besparelse på USD 47,65 per prosedyre

Den helseøkonomiske studien (Larsen et al., Aug 2019), som er basert på en randomisert, kontrollert utprøving, er den første som sammenligner kostnadene og virkningene ved bruk av tradisjonell VLT kombinert med gjenbrukbart bronkoskop, og bruk av kun VivaSight-DL. Den konkluderte med at VivaSight-DL er et kostnadseffektivt alternativ til OLV-prosedyrer.

Potensiell fortjeneste for institusjoner av alle størrelser

Ifølge studien var de inkrementelle besparelsene per OLV-prosedyre på 47,65 USD med VivaSight-DL (se tabell 1). Dette tilsvarer en årlig besparelse på 28 600 USD (forutsetter 600 prosedyrer i året). VivaSight-DL forblir kostnadseffektiv også hvis antallet årlige OLV-prosedyrer økes (800, 1000 og 1200 [basis-case 600]).

1 Larsen et al. A Cost-Effectiveness Analysis Comparing the VivaSight Double-lumen Tube to a Conventional Double-Lumen Tube in Adult Patients Undergoing Thoracic Surgery Involving One-lung Ventilation. 2019 PharmacoEconomics Open

VivaSight-DL gir bedre arbeidsflyt i prosedyrene

Tabellene viser resultatene av en analyse av kostnadseffektivitet, som var basert på en randomisert, kontrollert utprøving som ble utført ved et stort dansk universitetssykehus, der det utføres om lag 600 OLV-prosedyrer i året.

RCT var designet med to armer; 22 pasienter i den konvensjonelle DLT-armen og 30 i VivaSight-DL-armen.

3 årsaker til at VivaSight-DL reduserer skjulte kostnader

Analysen viser at VivaSight-DL reduserer kostnadene som er forbundet med tradisjonelle DLT-er, og det er tre hovedårsaker til dette.

 

1 Den kontinuerlige visualiseringen som VivaSight-DL tilbyr, gir en vesentlig reduksjon i behovet for å bruke bronkoskop for å bekrefte riktig tubeplassering.

2 VivaSight-DL er en engangsløsning, og eliminerer derfor kostnadene til reprosessering av bronkoskop.

3 VivaSight-DL kan redusere tiden og ressursene som brukes til reposisjonering ved bruk av tradisjonell DLT og bronkoskop.

Last ned oppsummeringen av en ny helseøkonomisk studie

 

A Cost-Effectiveness Analysis Comparing the VivaSight Double-lumen Tube and a Conventional Double-lumen Tube in Adult Patients Undergoing Thoracic Surgery Involving One-Lung Ventilation.

Larsen et al., 2019, PharmacoEconomics Open
 

Last ned

keyboard_arrow_up