Kardiologi

Kvalitetsprodukter for flere bruksområder

Siden de første Ambu® BlueSensor™ EKG-elektrodene til engangsbruk ble introdusert i 1976, har vil levert kvalitetsløsninger tilpasset dine spesifikke behov. Porteføljen vår, med sitt store utvalg av størrelser, fasonger, geltyper og baksidematerialer, sikrer at du får den beste elektroden for enhver situasjon.

Stress

For diagnostisk EKG-registrering før, under og etter pasientøvelser med ulike intensitetsnivåer

Se produkter

 

Langtidsovervåking

Kontinuerlig diagnostisk registrering av hjertet i 24–48 timer eller opptil 7 dager

Se produkter

 

Nyfødt

For overvåking og diagnostisering av den nyfødte pasientens hjerte

Se produkter

 

Barn

For overvåking og diagnostisering av den pediatriske pasientens hjerte

Se produkter

 

Hvile ekg

For kortvarig overvåking av EKG hos pasienter i ryggleie

Se produkter

 

Korttidsovervåking

Standardtest for å måle hjertets elektriske funksjon

Se produkter

 

Alle produkter

En full portefølje av kardiologiske kvalitetselektroder til engangsbruk, laget for å være praktiske for brukeren og behagelige for pasienten.

Se alle produkter

Dokumentasjon

En sammenlignende studie av EKG-elektroder med sentralisert eller desentralisert konnektorflipp viser at elektroder med desentralisert konnektorflipp i stor grad reduserer innvirkningen på signalkvaliteten ved belastning på ledningen og press på konnektoren.
Les white paper

Rigshospitalet i Danmark undersøkte elektrodegjennomskinnelighet som en funksjon av eksponeringsverdier og dosering. Studien sammenlignet eksponeringsverdier hos nyfødte i Danmark med sykehus i andre europeiske land.
Les abstractet

 

En oversikt over den publiserte litteraturen om EKG-signalkvalitet, EKG-elektroder som kilde til kryssinfeksjoner, elektrodekonseptet med desentralisert kontakt og tekniske krav til EKG-elektroder, inkludert Ambus EKG-elektroder.
Les abstractet

 

Ressurser fra internett

European Heart Journal
Opprinnelige artikler, reviewer, kliniske perspektiver samt retningslinjer fra European Society of Cardiology
escardio.org

AHA
Journal of the American Heart Association
ahajournals.org

keyboard_arrow_up