Fraskrivelse

Dette nettstedet med alt dets innhold eies og leveres av Ambu A/S, Baltorpbakken 13, 2750 Ballerup, Danmark, CVR-nummer 6364 4919, TLF +45 7225 2000 ("Ambu").

Innholdet på dette nettstedet er kun til informasjonsformål. Nettstedet gir ingen råd eller anbefalinger av noe slag, og skal brukes som grunnlag for en avgjørelse eller handling. Du rådes til å snakke med profesjonelle rådgivere innenfor det riktige feltet, når det gjelder brukbarheten av noe særlig aspekt ved innholdet.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen gis "som den er", og Ambu gir ingen representasjoner eller garantier, uttrykkelige eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-overtredelse. Ambu gir videre ingen representasjoner eller garantier av noe slag vedrørende fullstendighet, nøyaktighet, rekkefølge, riktig tid, tilgjengelighet, funksjon eller samsvar med gjeldende lover. Ved å bruke dette nettstedet godtar du risikoen for at informasjonen kan være ufullstendig eller unøyaktig, eller kanskje ikke oppfyller dine behov eller krav.

Din bruk av dette nettstedet eller noe innhold på dette nettstedet er på egen risiko. Ambu skal ikke holdes ansvarlig for noen skade som oppstår på grunn av din tilgang til, bruk av eller tillit til noe av innholdet, eller manglende tilgang til, bruk av eller tillit til, dette nettstedet eller nettstedene dette nettstedet lenker til, uavhengig av om slikt innhold har vært korrekt eller fullstendig. Ambu fraskriver seg ethvert ansvar for direkte, indirekte, utilsiktede, strafferettslige, spesielle eller andre skader, følgeskader, tapte muligheter, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller skade av noe slag. Dette inkluderer skade grunnet eventuelle virus og andre trusler som kan infisere datautstyret ditt.

Ambu forbeholder seg retten til å endre, modifisere, erstatte eller slette ethvert innhold, eller til å begrense tilgang til eller stoppe distribusjon på dette nettstedet, når som helst og etter eget skjønn, uten forutgående varsel.

Opphavsrett

Innholdet på dette nettstedet er Ambus eiendom og beskyttes av lover om opphavsrett. Du kan ikke kopiere, gjengi, publisere, laste opp, poste, overføre eller på noen annen måte distribuere innholdet på dette nettstedet, inkludert tekst, bilder, lyd og video, verken til offentlig og kommersiell bruk eller kommunikasjon, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Ambu.

Det er imidlertid lov å laste ned materiell som vises på dette nettstedet, for ikke-kommersiell bruk og personlig bruk hvis opphavsrett, varemerker og annen eiendom respekteres. Ambu godtar at alle varemerker kan brukes eller vises til på en ikke-kommersiell måte når Ambus produkter eller elementer vises eller snakkes om.

Varemerker

Selskapets navn, varemerker, tjenestemerker, varenavn, logoer, slagord og produkter som vises på dette nettstedet, er beskyttet over hele verden og kan ikke brukes på noen annen måte uten forutgående skriftlig samtykke fra Ambu. Ingenting på dette nettstedet kan fremstilles som å gi, underforstått eller på annen måte, noen lisens eller rett til å bruke noen varemerker som vises på dette nettstedet, uten forutgående skriftlig samtykke fra Ambu.

Bruk av spørsmål og kommentarer

Alle spørsmål, kommentarer, forslag eller annen kommunikasjon, inkludert eventuelle ideer, oppfinnelser, konsepter, teknikker eller kunnskap, du sender til Ambu via dette nettstedet eller på annen måte, elektronisk eller på annen måte, vil bli Amus eiendom og kan brukes av Ambu uten begrensninger av noe slag og til ethvert formål, inkludert utvikling, produksjon og/eller markedsføring av varer eller tjenester. Ambu vil behandle slik kommunikasjon på ikke-konfidensielt grunnlag. Vi vil imidlertid fortsatt respektere personvernet ditt når det gjelder slik kommunikasjon (se personvernerklæringen i denne lenken).  

Spørsmål eller protester

Hvis du har spørsmål til eller protester på innholdet på dette nettstedet, kan du kontakte oss via epost på ambu@ambu.com eller på TLF. +45 7225 2000. Du kan også sende post til: Ambu A/S, Baltorpbakken 13, 2750 Ballerup, Danmark, Att.: Corporate Communications.

Gjeldende lov og rettskrets

Denne fraskrivelsen og innholdet på dette nettstedet er utelukkende underlagt dansk lov, og utelukker private, internasjonale lover uten hensyn til motstridende lovregler. Enhver tvist som måtte oppstå på grunn av eller i forbindelse med denne fraskrivelse, og som ikke kan løses i minnelighet, skal utelukkende avgjøres av dansk rett.

keyboard_arrow_up