Tilgjengelige
bronkoskop

Nå hører mangel på tilgjengelige bronkoskop fortiden til

Det kan få tragiske følger hvis man ikke har tilgang til et fleksibelt skop

I mars 2011 publiserte 4th National Audit Project (NAP4) of The Royal College of Anaesthetists and The Difficult Airway Society en omfattende gjennomgang av alle rapporterte alvorlige komplikasjoner ved luftveishåndtering, som oppsto i Storbritannia i løpet av ett år.

For lite tilgjengelig utstyr for behandling av de vanskelige luftveiene i operasjonssalen, akuttavdelingen og intensivavdelingen ble vurdert blant viktige årsaker som medvirket til dårlige pasientresultater.1

50 % av luftveiskomplikasjoner i intensivavdelinger førte til dødsfall2

36

Luftveistilfeller i intensivavdeling

4

Tilfeller av hjerneskade

11%

VEDVARENDE NEVROLOGISK SKADE

18

dødsfall

=50%

førte til dødsfall

Viktige anbefalinger fra NAP4

Konsekvensene av å ikke ha tilgang til et fleksibelt bronkoskop, kan være fatale for pasienten. Derfor omfatter anbefalinger basert på NAP4-undersøkelsen.1

  • checkInvestering i tilstrekkelig visualiseringsutstyr
  • checkImplementering av egnede opplæringsplaner

Et fleksibelt fiberskop bør være umiddelbart tilgjengelig i intensivavdelingen, slik at man kan kontrollere trakeal-/trakeostomitubenes posisjon og hjelpe til med plassering av fiberoptisk intubering eller perkutan trakeostomi.

— NAP4 Intensivavdeling anbefaling1

Dr. Mark Dunn snakker om behovet for umiddelbart tilgjengelige bronkoskop.

Alltid sterilt. Alltid tilgjengelig.

Det sterile aScope 4 Broncho til engangsbruk gir bedre pasientsikkerhet og arbeidsflyt, ettersom det alltid er tilgjengelig når du trenger det.
 

Se produkter

 

Planlegge bronkoskopiprosedyrer

Tenk på det – har du alltid umiddelbar tilgang til et fleksibelt bronkoskop når du trenger det i løpet av dagen? Og er det annerledes om kvelden eller i helgene?

Standard praksis i mange intensivavdelinger har vært å be om et bronkoskoptårn, og så vente. Men hvert minutt teller. Ventetiden kan være 30 minutter, eller den kan være flere timer. Manglende tilgjengelig personale kan også være et problem. Hvem vil være tilgjengelig akkurat når skopet er klart?
 

Bronkoskopi bør passe til timeplanen din
Planlegging i dag kontra planlegging med aScope 4 Broncho

 

Planlegging i dag

Se for deg at du ønsker å utføre fire bronkoskopier i dag. Klarer du å få tid til alle? Er du garantert et skop når du trenger det, og vil personalet være klart? Hvor lang tid tar det å få et rent skop? Hvis du må vent til i morgen, hvilke konsekvenser vil en slik forsinkelse i behandlingen ha for pasientene?

Planlegging med aScope 4 Broncho

Nå kan du se for deg at du kan planlegge bronkoskopier når du vil. Bronkoskopsystemet kan settes på i løpet av sekunder. Du har muligheten til å utføre alle prosedyrene om morgenen, eller utsette dem til senere. Selv om senere betyr kl. 2 om natten, kan du alltid utføre en bronkoskopi.

Kostnader ved forsinket bronkoskop

På grunn av etterspørsel, reprosessering og reparasjoner kan det hende at et bronkoskop ikke alltid er tilgjengelig når du trenger det.

I en nødsituasjon er umiddelbar tilgang til bronkoskop svært viktig. Bare noen minutters forsinkelse kan få fatale følger for pasienten hvis det betyr at luftveien ikke kan sikres.

I intensivavdelingen kan en forsinket bronkoskopiprosedyre ved sengen, som BAL eller håndtering av sekret, etterhvert føre til et forlenget sykehusopphold.

I operasjonssalen koster bare 10 minutter med forsinket kirurgi:

350 USD

 

Referanser​

  1. NAP4 - 4th National Audit Project of The Royal College of Anaesthetists and The Difficult Airway Society. Les hele rapporten (PDF)
  2. Cook TM, et al. Major complications of airway management in the UK: results of the Fourth National Audit Project of the Royal College of Anaesthetists and the Difficult Airway Society. Part 2 Intensive Care and Emergency Department. Br J Anaesth. 2011;106:632-42.

 

 

keyboard_arrow_up