PDT ved sengen

aScope 4 Broncho er det kostnadseffektive skopet for 
perkutan dilatasjonstrakeostomi 

Perkutan dilatasjonstrakeostomi er en rutineprosedyre i intensivavdelingen

Perkutan dilatasjonstrakeostomi (PDT) er en vanlig prosedyre ved sengen for forlenget mekanisk ventilasjon i intensivavdelingen for voksne. Fiberoptisk bronkoskopi (FOB) anbefales til rutinemessig bruk under en PDT-prosedyre, ettersom det gir en direktevisning og bedre pasientsikkerhet.

Kliniske retningslinjer anbefaler bruk av bronkoskopiveiledning under PDT 

Trakeostomi i intensivavdelingen har blitt en rutinemessig prosedyre. Denne trenden gjenspeiles i oppdateringer av kliniske retningslinjer, som anbefaler at fleksible bronkoskop og bronkoskopveiledning er umiddelbart tilgjengelig under PDT-prosedyrer.

Vansker i behandling av luftveiene, inkludert plassering av perkutan trakeostomi, var den aller viktigste årsaken til større anestesirelatert morbiditet og mortalitet påvist i den omfattende NAP4-gjennomgangen fra mars 2011. Basert på disse funnene anbefalte NAP4-rapporten at et fleksibelt bronkoskop skal være umiddelbart tilgjengelig i intensivavdelingen, til hjelp ved plassering av perkutan trakeostomi samt for regelmessig kontroll av trakeostomitubenes posisjon.

aScope 4 Broncho gir en tydelig endoskopisk visning, slik at operatøren kan kontrollere ledevaierens, nålens og trakeostomitubens nøyaktige plassering. Dermed forebygges skade på pasienten.

Bekymret om å skade bronkoskopet under PDT?

En PDT-prosedyre er risikabel for bronkoskopet – faktisk rapporterte 31 sykehus i Tyskland, Storbritannia og USA at ett av 27 bronkoskop ble skadet under PDT-prosedyrer. Det er dobbelt så høy risiko for forventede skader som for andre prosedyrer utført med gjenbrukbare bronkoskop.2 

Reparasjoner er dyre og tidkrevende, og påvirker i stor grad budsjetter og tilgjengelighet. Disse skadene bidrar til en allerede høy driftskostnad for gjenbrukbare bronkoskop, og kostnader til anskaffelse og reprosessering må også tas med i beregningen. En studie har vist en gjennomsnittlig kostnad på $406 for hver PDT-prosedyre som utføres med gjenbrukbare bronkoskop.2 

aScope 4 Broncho er det ideelle alternativet til gjenbrukbare bronkoskop for visuell overvåking under PDT-prosedyrer, og gjør at du kan spare $157 per PDT-prosedyre.

 

+100%*

Økt risiko for skade

$406

Gjennomsnittskostnad per PDT-prosedyre

$157

Kostnadsbesparelser per PDT-prosedyre2

* Sammenlignet med forventet skadehyppighet for andre bronkoskopiprosedyrer ved sengen


Les hele artikkelen på SpringerLink for å lære mer

Viktige fordeler med aScope 4 Broncho

Enkel å håndtere

Den lette konstruksjonen til aScope 4 Broncho gjør det lett å håndtere, og det bærbare aScope-systemet er praktisk for prosedyrer ved sengen i intensivavdelingen.

Tydelig endoskopisk visning

aScope gir en tydelig endoskopisk visning, slik at operatøren kan kontrollere ledevaierens, nålens og trakeostomitubens nøyaktige plassering. Dermed forebygges skade på pasienten. 

Klare kostnadsfordeler

Engangskonseptet har klare fordeler ved at det eliminerer reparasjonskostnader som vanligvis er forbundet med bruk av gjenbrukbare bronkoskop for PDT-prosedyrer. I tillegg bedres pasientsikkerheten, ettersom det ikke er noen risiko for krysskontaminering mellom pasienter.

aScope 4 Broncho for endoskopisk veiledning under PDT

aScope 4 Broncho gir en tydelig endoskopisk visning, slik at operatøren kan kontrollere ledevaierens, nålens og trakeostomitubens nøyaktige plassering. Dermed forebygges skade på pasienten.

Se produkter

Bronkoskopisk veiledning under forbedrer trolig pasientsikkerheten

Bronkoskopisk veiledning under forbedrer trolig pasientsikkerheten, ettersom det kan veilede til riktig plassering av innføringsnålen, ledevaieren og kanylen under prosedyren.

Med bronkoskopisk veiledning kan man unngå alvorlige komplikasjoner som perforering av trakeaveggen.

Bronkoskopisk veiledning er imidlertid bare én av flere faktorer som forbedrer pasientsikkerheten under PDT.

I følge Simon et al1 er noen av de viktigste faktorene for pasientsikkerhet når man utfører PDT, nøye overholdelse av kontraindikasjonene, bronkoskopisk veiledning under hele prosedyren, et erfarent team, å unngå et lavtsittende trakeostomipunksjonssted og å unngå knekk på ledevaieren, samt bruk av suturer på trakeakanylens ytre flens. 

Bronkoskopisk veiledning under PDT-prosedyren forbedrer pasientsikkerheten

Etter PDT-prosedyren kontrolleres riktig plassering av trakeostomituben.

Referanser

 

  1. Simon et al. Death after percutaneous dilatational tracheostomy: a systematic review and analysis of risk factors, Critical Care 2013, 17:R258
  2. Sohrt, A., Ehlers, L., Udsen, F.W. et al. Cost Comparison of Single-Use Versus Reusable Bronchoscopes Used for Percutaneous Dilatational Tracheostomy. PharmacoEconomics Open (2018)
keyboard_arrow_up