Intubering

Planlegge for det uventede

Det ideelle valget for intubering

aScope 4 Broncho engangsbronkoskop og King Vision video-laryngoskop er klare til bruk når som helst og hvor som helst du trenger dem, og er ideelle for alle typer intubering.

Standardene ender seg

Klinisk luftvei-miljøet tar i stadig større grad i bruk visualiseringsenheter for å forbedre pasientsikkerheten og kontrollere kostnadene.

Denne trenden akselereres ytterligere etter som kliniske studier dokumenterer fordelene ved å bruke avansert visualiseringsutstyr, for eksempel ved intubering. Dette gjenspeiles også i de nyeste retningslinjene – både ASAs retningslinjer for behandling av vanskelige luftveier og den omfattende NAP 4-rapporten1 fra Storbritannia understreker viktigheten av å ha visualiseringsenheter i verktøykassen for behandling av luftveiene.

Vansker i behandling av luftveiene er den aller viktigste årsaken til større anestesirelatert morbiditet og mortalitet.

Forvent – planlegg – utfør

Noen ganger kan det oppstå en situasjon som krever ekstra ekspertisenivåer. Algoritmer for vanskelige luftveier har funnet veien inn i rutinene, som et kraftig verktøy som kan hjelpe klinikerne med å navigere gjennom kritiske situasjoner. Når man vet hvilke enheter som skal brukes i spesifikke situasjoner og å ha personell som har fått riktig opplæring i teknikkene for disse enhetene, kan det utgjøre en stor forskjell.

Avhengig av pasientvurderingen før anestesi og den ønskede tilnærmingen til intubering tilbyr Ambu en løsning for både forventede og uventede scenarioer. Uansett situasjon kan vi levere en enkel, fleksibel og allsidig verktøykasse som kan implementeres til en overkommelig kostnad. 

King Vision videolaryngoskop er foretrukket for rutinemessige intuberinger og for fremre luftveier.

aScope 4 Broncho fleksibelt engangsbronkoskop kan brukes til orale og nasale intuberinger, både hos våkne og sovende pasienter. 

Sikre en vanskelig luftvei

aScope 4 Broncho og King Vision video-laryngoskop gjør endotrakeal intubering enklere ved indirekte visualisering av glottisstrukturene. De gir deg en direkte siktlinje til strupehodet, og dermed unngår man de mekaniske utfordringene med å innrette den orale aksen, farynks- og larynksaksen.

Å ha bronkoskop tilgjengelig er et tilbakevendende problem

 

For lite tilgjengelig utstyr for behandling av de vanskelige luftveiene samt riktig opplæring i bruk av dette utstyret ble vurdert blant viktige årsaker eller medvirkende faktorer til dårlige resultater. Umiddelbar tilgang til et fibroskop for undersøkelse av luftveiene eller for behandling av vanskelige luftveier var et tilbakevendende problem1

— NAP4 Intensivavdeling anbefaling

Intubere SGA som en kanal for trakeal intubering

Behandling av forventet eller uventet vanskelige luftveier ved bruk av aScope 4 Broncho Slim med inuberings-SGA (iSGA) som kanal er en strategi som muliggjør minimalt ventilasjons- og oksygeneringsavbrudd, samt rask konvertering til trakeal intubering på et senere tidspunkt hvis det blir nødvendig.

Referanser

  1. NAP4 - 4th National Audit Project of The Royal College of Anaesthetists and The Difficult Airway Society.
    Les hele rapporten
keyboard_arrow_up