Enkeltlunge-ventilasjon

Tar visualisering til neste nivå

Visualisering for god klinisk praksis
i enkeltlunge-ventilasjon

Det kan være utfordrende å plassere og posisjonere en tube med dobbelt lumen (DLT) eller en endobronkial blokker (EBB) på riktig måte. Det er ikke uvanlig å plassere tuben feil slik at den senere løsner. Derfor anbefales visuell bekreftelse av riktig posisjon som god klinisk praksis.

Visualisering under enkeltlunge-ventilasjon gir bedre pasientsikkerhet

Ambus portefølje for enkeltlunge-ventilasjon (OLV) strømlinjeformer prosessen med å plassere tuber med doble lumener og bronkiale blokkere, ettersom du har visuell kontroll gjennom hele prosedyren.

 

En strømlinjeformet måte å utføre enkeltlunge-ventilasjon på

VivaSight-DL med integrert kamera med høy oppløsning gjør plasseringen av tuben med dobbelt lumen rask og effektiv. Kontinuerlig visuell overvåking gjennom hele prosedyren gir en klinisk fordel og bedre pasientsikkerhet. VivaSight-DL kan brukes til venstre- og høyresidige torakskirurgiske prosedyrer, akkurat som enhver annen venstresidig DLT.

Feilplassering og løsning kan oppdages umiddelbart og korrigeres med videobilde i sanntid, som sendes til Ambu® aView™-monitoren.

VivaSight-porteføljen inkluderer også VivaSight-SL, en tube med ett lumen med integrert kamera, sammen med den endobronkiale blokkeren, VivaSight-EB.

Monitor med høy oppløsning

Både aScope 4 Broncho og VivaSight endoskop kan kobles til Ambu® aView™-monitoren, som startes i løpet av sekunder og er intuitiv i bruk.

Se produktet

aScope 4 Broncho forenkler intubering og bedrer pasientsikkerheten

aScope 4 Broncho Slim forenkler bronkoskopi under plassering og overvåking av en tube med dobbelt lumen og en bronkial blokker. Det er ideelt når du trenger bronkoskopisk veiledning som dele av prosedyrer for enkeltlunge-ventilasjon.

aScope 4 Broncho Slim er et engangs-bronkoskop av høy kvalitet, som eliminerer behovet for komplekse rengjøringsprodsedyrer og minimierer risikoen for krysskontaminering. Dermed bedres pasientsikkerheten og arbeidsflyten.

Den lette og ergonomiske utformingen til aScope 4 Broncho Slim gjør det behagelig og enkelt å bruke. De skarpe bøyevinklene og presise tuppbevegelsene gjør at den enkelt og jevnt kan navigeres slik at tuben plasseres riktig og posisjoneringen bekreftes.

God synlighet

Når aScope 4 Broncho Slim er koblet til den bærbare aView-monitoren, gir den klare, skarpe bilder og en adaptiv lyskontroll slik at du får god synlighet for plassering og kontroll av DLT- og EBB-plassering.

 

Seks gode grunner til å bruke Ambu-porteføljen til
Enkeltlunge-ventilasjon

Visuell overvåking

Rask og trygg SLV med visuell overvåking i sanntid under plassering og gjennom hele prosedyren.

Plassering og posisjonering

Overvinn dagens utfordringer med plassering og posisjonering av SLV, som behovet for reposisjonering under intubering og under prosedyren

Bedrer pasientsikkerheten

Bedrer pasientsikkerheten ettersom det er lett å oppdage feil plassering og å korrigere den umiddelbart.

Rask og effektiv

Gjør lungeisolering rask og effektiv, ettersom den forkorter tiden som trengs til intubering og visuell bekreftelse under og etter intubering.

Forsikring og trygghet

Gir anestesiologen forsikring og trygghet

Ingen krysskontaminering

Til engangsbruk og steril uten risiko for krysskontaminering.

keyboard_arrow_up