BAL & BW

Det ideelle bronkoskopet for bronkoskopi ved sengen

Bronkoskopiprosedyrer ved sengen

I de intensivavdelinger der bronkoskopiprosedyrer ved sengen, som bronkoalveolær skylling (BAL) eller bronkialvask (BW), rutineprosedyrer som utføres av intensivlege eller annen luftveisspesialist. Cytologiprøvene og -kulturene som hentes ut under prosedyren, bidrar til å skreddersy riktig behandling av pasienten.1

Alle intensivavdelinger burde ha bronkoskopitjeneste hele døgnet

Kritisk syke pasienter på mekanisk ventilasjon er utsatt for en rekke risikoer under innleggelse i intensivavdeling, og ventilatorassosiert pneumoni (VAP) er en av de vanligste. Det er beregnet at opptil 28 % av intuberte pasienter som trenger mekanisk ventilasjon, vil utvikle VAP.

På grunn av de alvorlige konsekvensene som er forbundet med VAP, er en tidlig og riktig diagnose helt avgjørende. Bronkoskopi med alveolær skylling (BAL) er et utmerket verktøy for å stille diagnosen.

Bronkoskopi skal aldri føre til at antimikrobiell behandling utsettes, særlig i intensivavdelinger. Derfor er det av avgjørende betydning at et bronkoskop er umiddelbart tilgjengelig til enhver tid.2

Alltid sterilt. Alltid tilgjengelig.

aScope 4 Broncho er et fleksibelt engangsbronkoskop, som er ideelt for en lang rekke bronkoskopiprosedyrer i intensivavdelingen. aScope 4 Broncho leveres sterilt og eliminerer risikoen for krysskontaminering.

Det bærbare plug and play-systemet er enkelt å transportere og sette opp. Det er klart for bruk på kort tid og gjør at pasienten kan behandles med én gang det trengs, uten å måtte vente på et rent bronkoskop eller en luftveisspesialist.

Se produkter

Du trenger et bronkoskop som er tilgjengelig straks

Tenk på det – har du alltid umiddelbar tilgang til et fleksibelt bronkoskop når du trenger det i løpet av dagen? Og er det annerledes om kvelden eller i helgene?

Standard praksis i mange intensivavdelinger har vært å be om et bronkoskoptårn, og så vente. Men hvert minutt teller. Ventetiden kan være 30 minutter, eller den kan være flere timer. Manglende tilgjengelig personale kan også være et problem. Hvem vil være tilgjengelig akkurat når skopet er klart?

Bronkoskopi bør passe til timeplanen din
Planlegging i dag kontra planlegging med aScope 4 Broncho

Planlegging i dag

Se for deg at du ønsker å utføre fire bronkoskopier i dag. Klarer du å få tid til alle? Er du garantert et skop når du trenger det, og vil personalet være klart? Hvor lang tid tar det å få et rent skop? Hvis du må vent til i morgen, hvilke konsekvenser vil en slik forsinkelse i behandlingen ha for pasientene?

Planlegging med aScope 4 Broncho

Nå kan du se for deg at du kan planlegge bronkoskopier når du vil. Bronkoskopsystemet kan settes på i løpet av sekunder. Du har muligheten til å utføre alle prosedyrene om morgenen, eller utsette dem til senere. Selv om senere betyr kl. 2 om natten, kan du alltid utføre en bronkoskopi.

Kan et engangsbronkoskop være like bra som et gjenbrukbart?

I henhold til over 50 studier og en vurdering av to uavhengige, erfarne klinikere, er svaret ja. Løsningen med Ambu aScope engangsbronkoskop ble vurdert som enkelt å bruke, og det hadde en 100 % suksessrate for BAL og BW i invasivt ventilerte, kritisk syke pasienter.2

100%

Atkomst til større
bronkiesegmenter

91%

Sugekapasitet

96%

Bildekvalitet


20

Pasienter
(BAL og BW)

2

Bronkoskopister

100%

Vellykket gjennomført

Erfaring med Ambu aScope

Referanser

  1. A. Ernst, Introduction to Bronchoscopy, Chapter 9, pp. 85-96, Carla Lamb, Bronchial washing, bronchioalveolar lavage, bronchial brush, and endobronchial biopsi, Cambridge Medicine, 2009

  2. A. Ernst, Introduction to Bronchoscopy, Chapter 12, Jed A. Gorden, Bronchoscopy in the Intensive Care Unit, pp. 115-123, Cambridge Medicine,  2009

  3. McGrath AB, et al. Evaluating the Ambu aScope 3 system for bronch-alveolar lavage and bronchial wash in invasively ventilated patients. 2013, 26th ESCIM Annual Congress, Paris; 2013.

keyboard_arrow_up