BAL & BW

Det ideelle bronkoskopet for bronkoskopi ved sengen

Bronkoskopiprosedyrer ved sengen

Bronkoskopiprosedyrer, som bronkoalveolær skylling (BAL) eller bronkialvask (BW), bidrar til å skreddersy riktig behandling av pasienter.1 Forsinkelser i arbeidsflyt og risikoen for tapte eller kontaminerte prøver er imidlertid utfordringer som klinikere må overvinne. Denne siden gir deg en oversikt over disse utfordringene og hvordan Ambu® aScope™ Broncho Sampler Set hjelper deg med å løse dem.

Hvert minutt teller

Kritisk syke pasienter på overtrykksventilasjon er utsatt for en rekke risikoer under innleggelse på intensivavdeling. Det er beregnet at opptil 28 % av intuberte pasienter vil utvikle ventilatorassosiert pneumoni (VAP). 

På grunn av de alvorlige konsekvensene som er forbundet med VAP, er en tidlig og riktig diagnose helt avgjørende. Bronkoskopi med alveolær skylling (BAL) er et utmerket verktøy for å stille diagnosen. Bronkoskopi skal aldri føre til at antimikrobiell behandling utsettes, særlig på intensivavdelinger. Derfor er det helt avgjørende at et bronkoskop er umiddelbart tilgjengelig til enhver tid.1

Klar når du er klar

På mange intensivavdelinger har standard praksis vært å be om et bronkoskop og så vente. Ventetiden kan være 30 minutter, eller den kan være flere timer. Manglende tilgjengelig personale kan også være et problem. Hvem vil være tilgjengelig akkurat når skopet er klart?

Bronkoskopi bør passe til timeplanen din
Planlegging i dag kontra planlegging med aScope™ Broncho

 

Planlegging i dag

Tenk deg at du skal ha fire bronkoskopier inn i dagens timeplan. Er du garantert et skop når du trenger det, og vil personalet være klart? Hvor lang tid tar det å få et rent skop? Hvis du må vent til i morgen, hvilke konsekvenser vil en slik forsinkelse ha for pasientene?

Planlegging med aScope™ Broncho

Tenk deg at du kan planlegge bronkoskopiene når du trenger det, og sette opp systemet på sekunder. Du kan gjøre alle prosedyrene om morgenen eller utsette dem til senere. Selv om "senere" er kl. 0200, kan du alltid utføre en BAL- eller BW prosedyre med aScope™ Broncho Sampler Set.

Kan et engangsbronkoskop være like bra som et gjenbrukbart?

I henhold til over 50 studier og en vurdering av to uavhengige, erfarne klinikere, er svaret ja. Løsningen med Ambu aScope engangsbronkoskop ble vurdert som enkelt å bruke, og det hadde en 100 % suksessrate for BAL og BW i invasivt ventilerte, kritisk syke pasienter.2

100%

Atkomst til større
bronkiesegmenter

91%

Sugekapasitet

96%

Bildekvalitet


20

Pasienter
(BAL og BW)

2

Bronkoskopister

100%

Vellykket gjennomført

Erfaring med Ambu aScope

Påvirker arbeidsflyten din de kliniske resultatene?

For å forstå utfordringene med arbeidsflyt og problemer med prøvetaking, gjennomførte Ambu en undersøkelse blant leger som praktiserte på lunge- og intensivavdelingen i USA og Storbritannia med 116 respondenter.2

Mistet bronkialt prøvemateriale?

Ventet på tilgjengelig bronkoskop?

Lær hvordan du reduserer risiko for kontaminering

av klinikere har mistet en prøve.

av leger ved intensivavdelinger gjør det stadig.

av legene er bekymret for kontaminasjon under BAL/BW-prosedyrer.

Finn ut hvordan arbeidsflyten kan påvirke de kliniske resultatene av BAL/BW:

Last ned whitepaper

Referanser

  1. A. Ernst, Introduction to Bronchoscopy, Chapter 9, pp. 85-96, Carla Lamb, Bronchial washing, bronchioalveolar lavage, bronchial brush, and endobronchial biopsi, Cambridge Medicine, 2009

  2. A. Ernst, Introduction to Bronchoscopy, Chapter 12, Jed A. Gorden, Bronchoscopy in the Intensive Care Unit, pp. 115-123, Cambridge Medicine,  2009

  3. McGrath AB, et al. Evaluating the Ambu aScope 3 system for bronch-alveolar lavage and bronchial wash in invasively ventilated patients. 2013, 26th ESCIM Annual Congress, Paris; 2013.

keyboard_arrow_up