Helseøkonomi

Den virkelige kostnaden ved gjenbrukbare bronkoskop

Kjenner du den virkelige kostnaden ved et gjenbrukbart bronkoskop?

Bruk av et bronkoskop koster mer enn bare innkjøpsprisen for utstyret. Hvert trinn i prosessen med å bruke, reprosessere, lagre og transportere et skop er et ekstra lag med kostnader som må tas med når man beregner brukskostnaden. I tillegg viser publisert litteratur at det også er kostnader forbundet med risikoen for å ikke ha et bronkoskop for hånden når man trenger det, samt risikoen for krysskontaminering.

Det er en svært kompleks og kostbar operasjon å reprosessere et endoskop 

Reprosesseringen av hvert endoskop etter bruk består av over 100 trinn, så det er både kostbart, tidkrevende og ressursintensivt å følge de nye, komplekse retningslinjene (AAMI/ARON/SGNA). Basert på en rekke uavhengige studier er kostnadene knyttet til reprosessering beregnet å være mellom 50 og 153 USD per syklus. Dette er en svært undervurdert kostnad, som bidrar kraftig til kostnaden ved bronkoskopiprosedyrer.1

Tror du at et reprosessert bronkoskop faktisk er rent?

Fortell mer

Hva krever reprosessering?

76 min

Estimert gjennomsnittlig reprosesseringstid

50-153 $

Estimert kostnad for reprosessering av et endoskop

TRINN I REPROSESSERING

1

For-rengjøring på bruksstedet

2

Transport

3

Lekkasjetesting

4

Manuell rengjøring

5

Høynivå desinfisering og skylling

6

Inspeksjon

7

Tørking og lagring

8

Kontroll

9

Bruk

10

Tilbake til rengjøring

Engangsbruk eliminerer behovet for reprosessering

Ambus aScope 4 Broncho er et engangsprodukt og vil derfor ikke bli opptatt i reprosessering, være til reparasjon eller i bruk et annet sted. Når reprosesseringen elimineres, vil sykehusene spare kostnader og frigjøre verdifulle ressurser til andre prosedyrer.

Kostnader forbundet med reparasjon av gjenbrukbare bronkoskop

Det er ikke til å unngå. Gjenbrukbare bronkoskop brekker av og til, og trenger dyre reparasjoner. En vesentlig del av budsjettet for bronkoskopienheter utgjøres faktisk av reparasjonskostnader for ødelagte bronkoskop. De fleste reparasjonene gjelder bøybare tupper, med lekkasjer, rifter og skadede ledd som krever ulike typer reparasjoner, klassifisert fra relativt enkel utskifting av deler til betydelig, fullstendig gjenoppbygging som kan ta flere uker.2

Uavhengige kostnadsstudier viser en gjennomsnittlig kostnad på 3,259 USD per bronkoskopreparasjon.

En høy reparasjonshyppighet og mengden arbeid knyttet til å håndtere gjenbrukbare skop bidrar til høye brukskostnader
 

Eliminer reparasjonskostnader med aScope 4 Broncho

Det er ingen reparasjonskostnader med aScope 4 Broncho til engangsbruk – ettersom det er helt nytt hver gang.

Kostnadsbyrde ved kapitalinvestering per prosedyre

Når man kjøper et gjenbrukbart bronkoskop, kreves en betydelig kapitalinvestering på grunn av den høye prisen, fra 12 000 til 25 000 USD. Avhengig av hvor stor avdelingen er og antallet prosedyrer trengs det ofte mer enn ett gjenbrukbart bronkoskop for å dekke de kliniske behovene.

Flere uavhengige studier viser en gjennomsnittlig kostnad for kapitalinvestering på 85 USD per prosedyre. 

Kombinasjonen av kapitalinvestering, reparasjon og reprosessering fører til en gjennomsnittlig kostnadsbyrde på 314 USD for hver bronkoskopiprosedyre.

Skaffe et bronkoskop til intensivavdelingen

I denne videoen kan du se alle de prosessene som er involvert i å skaffe et bronkoskop til intensivavdelingen, og hvordan kostnadene hoper seg opp til en kostnad per bruk som ofte er høyere enn sykehuspersonalet er klar over.  

Et problemfritt alternativ

I stedet for en stor forhåndsinvestering tilbyr aScope 4 Broncho-systemet en enestående mulighet til å "betale underveis".

aScope 4 Broncho-systemet gir deg valget mellom tre ulike størrelser som alltid er tilgjengelige, uten at du trenger å investere i tre kostbare bronkoskop.
 

Se produkter

Referanser

  1. Cori L. Ofstead et al 2017. “A Glimpse at the True Cost of Reprocessing Endoscopes: Results of a Pilot Project” In International Journal of Healthcare Central Service Material Management

  2. R. A. McCahon and D. K. Whynes 2015, Cost comparison of re-usable and single-use fibrescopes in a large English teaching hospital

keyboard_arrow_up