Hva er den
reelle kostnaden ved 
bronkoskopi?

Last ned sammendrag

En ny studie utført ved anestesiavdelingen ved Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust har funnet at fleksible engangsbronkoskop er mer kostnadseffektive og forbundet med lavere infeksjonsrisiko enn gjenbrukbare fleksible bronkoskop.

Last ned sammendrag av studien

Se hele rapporten om funnene i studien, publisert i tidsskriftet Anaesthesia.
 

Last ned sammendrag

 

Videoinnsikt

Se på opptak fra et arrangement der studiens forfattere presenterte bakgrunn for studien, sammen med Cori Ofstead, ekspert innen krysskontaminering.

Oversikt
Hovedpunkter fra de tre presentasjonene

11 minutter

Se video

Perspektiv
Cori L Ofstead (MSPH) presenterer forskningsfunn om effektiviteten ved å reprosessere bronkoskop.

38 minutter

Se video

Innsikt
To av studiens forfattere, Dr Imran Ahmad og Dr Kariem El-Boghdadly, forteller om hvordan de veide risikoen for og kostanden ved infeksjon i analysen.

20 minutter

Se video

Konklusjoner
Professor i helseøkonomi, Lars Ehlers, presenterer konklusjonene fra beregningene av kostnadseffektivitet, som er presentert i studien

7 minutter

Se video

Resultater av studien

• Sammenligning av kapitalkostnad 

Studien fant at når man kun vurderte kapitalkostnader, er kostnaden per pasient med et gjenbrukbart fleksibelt bronkoskop £249 sammenlignet med £220  med et Ambu® aScope 4 engangsbronkoskop1

• Kostnaden ved krysskontaminering 

Når behandlingskostnaden ved infeksjon (£262) tas med, stiger totalkostnaden per pasient med et gjenbrukbart fleksibelt bronkoskop fra £249 til £511.  Det innebærer en total kostnadsbesparelse på £291 per prosedyre.

• Konklusjon

Studien konkluderte med at det er en rekke fordeler ved engangsbronkoskop sammenlignet med gjenbrukbare bronkoskop: "Funnene fra studien antyder fordeler ved fleksible engangsbronkoskop når det gjelder kostnadseffektivitet, krysskontaminering og ressursbruk." 

 

1Kostnaden studien anvendte for hver bruk av et fleksibelt aScope til engangsbruk ble oppgitt av Ambu®.

 

Komme til kjernen
av problemet

Den nye studien utført ved anestesiavdelingen ved Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust gjør det litt klarere.

Studien er den første som kombinerer en systematisk gjennomgang av relevant litteratur med en kvantifiserbar mikro-kostnadsanalyse for å beregne risikoene og kostnadene forbundet med krysskontaminering og infeksjon.

 

Last ned et sammendrag av studien

Last ned sammendrag

 

Se hele rapporten om funnene i studien, publisert i tidsskriftet Anaesthesia.

 

keyboard_arrow_up