Klinikkbiopsi

Et sikkert, effektivt og kostnadseffektivt alternativ

Klinikkbiopsi

Laryngeale og pharyngeale biopsier på legekontoret er et trygt, effektivt og kostnadsminimerende alternativ15 til standardmetoder for diagnostisering av pasienter med mistenkte larynx-, orofaryngeale og hypofaryngeale lesjoner14.

Nye muligheter

Takket være store forbedringer i fleksible rinolaryngoskoper med arbeidskanal, er det nå mulig å utføre flere terapeutiske prosedyrer, som f.eks. å ta biopsiprøver ved ØNH-klinikken17.

Hvorfor bør du vurdere alternativet klinikkbiopsi?

Biopsier under generell anestesi kan være forbundet med:

 • Risikoer forbundet med generell anestesi12
 • Høyere ressursbehov og tilhørende kostnader2,3,10
 • Lang og kompleks pasientvei fra diagnose til behandling2,15,16

“Klinikkbasert biopsi under lokal anestesi ved bruk av fleksibel digital videolaryngoskopi er sikkert, kostnadseffektivt og vellykket innen histopatologisk diagnose"15.

3 grunner til å vurdere alternativet fysisk biopsi på klinikken

Med biopsier på klinikken unngår pasientene risikoen forbundet med generell anestesi og får raskere diagnose – og dermed kortere tid til behandling – mens sykehuset sparer knappe og varierende ressurser5,7.

1. Rask behandling
Det er mulig å utføre en biopsi på klinikken så tidlig som ved første besøk12. Når man står overfor begrensede ressurser og en lang venteliste, kan dette lette belastningen på operasjonsstuen6,8.

2. Sikkert og effektivt pasientforløp*
Dokumentert sikkerhet med støttes i lave komplikasjonsrater og høy tolererbarhet3,4,9. Effektiviteten ved klinikkbiopsier støttes av den høye spesifisiteten13.

3. Forbedret pasientopplevelse og resultat
Pasienter unngår risikoen som er forbundet med generell anestesi12 – spesielt relevant for tilfeller av signifikant komorbiditet16. Videre indikerer dokumentasjonen at et raskere resultat reduserer engstelse hos pasientens2. Til slutt vil en kortere tid til diagnose og behandlingsstart forbedre utfalle15,16.

*Merk at en lavere sensitivitet er utbredt, noe som indikerer at hvis resultatene virker negative, kan pasienten trenge en ny biopsi under generell anestesi for å bekrefte funnene2,14. Derfor er det legens ansvar å henvise til videre undersøkelse hvis det anses som hensiktsmessig.

Slik minimerer klinikkbiopsier kostnadene

Flere kostnadsstudier har vist lavere kostnader med klinikkbiopsier sammenlignet med biopsi under generell anestesi2,3,10.

Nåværende metoder sammenlignet med nye

Evaluer de nåværende prosessene og vurder å implementere organisatoriske endringer i praksisen.

1. Eliminerer behovet for ressurser til biopsi under generell anestesi
Kostnadene til operasjonsstue, anestesi og anestesilege samt oppvåkningsrom elimineres10,11,16.

2. Mindre ventetid anses som kostnadseffektivt
Reduksjon i både ventetid til diagnose og tid til behandling forbedrer pasientutfallet og er kostnadseffektivt sammenlignet med dagens praksis15,16,8.

Opplæringsseminar om nasoendoskopi og bruk av verktøy
Vivek Kauchek, Consultant ENT & Thyroid Surgeon and Clinical Lead for ENT at Stepping Hill Hospital i Storbritannia, kommer til ENT UK BACO International for å dele sine erfaringer med bruk av Ambu® aScope 4 RhinoLaryngo i et poliklinisk miljø.

Se webinaret for å lære mer om:
• Tre kliniske tilfeller
• Tips og råd for å komme i gang
• Forslag til biopsiteknikk

Se webinaret

Fordeler med klinikkbiopsi
Finn ut hvordan flytting av ØNH-biopsier fra operasjonsstuen til poliklinisk setting som en tilleggsmetode minimerer kostnadene og forbedrer pasientforløpet. I tillegg får du detaljene fra tre kliniske tilfeller.

Last ned brosjyre

Ambu® aScope 4 RhinoLaryngo Intervention

Den ideelle løsningen for klinikkbiopsier

Med aScope 4 RhinoLaryngo Intervention (som er ideelt egnet for terapeutiske inngrep, for eksempel biopsier) og aView 2 Advance HD-monitor, kan du stole på:

Avbildning med høy kvalitet

 • Trygg navigering i de øvre luftveiene og identifisering av anatomiske strukturer
 • Enkle video- og bildeopptak med dokumentering via PACS-tilkobling

Effektivt engangsprodukt

 • Kanaliserte skop er alltid tilgjengelige ved behov
 • Ingen omløpstid for reprosessering og rengjøring 

Kostnadsminimering og transparent engangskonsept6,11, 12

 • Kostnad direkte knyttet til pasientvolum
 • Ingen betydelig investering i kapitalutstyr
 • Ingen reparasjonskostnader

SE PRODUKTINFORMASJON

Referanser

 1. Becker, S., Hagemann, J., O'Brian, C., Weber, V., Döge, J., Helling, K., & Ernst, B. (2019). First experiences with a new flexible single-use rhino-laryngoscope with working channel - a preliminary study. Abstract- Und Posterband – 90. Jahresversammlung Der Deutschen Gesellschaft Für HNO-Heilkunde, Kopf- Und Hals-Chirurgie E.V., Bonn – Digitalisierung In Der HNO-Heilkunde. doi: 10.1055/s-0039-1685699.

 2. Castillo Farías, F., Cobeta, I., Souviron, R., Barberá, R., Mora, E., Benito, A. and Royuela, A., 2015. In-office cup biopsy and laryngeal cytology versus operating room biopsy for the diagnosis of pharyngolaryngeal tumors: Efficacy and cost-effectiveness. Head & Neck, 37(10), pp.1483-1487.

 3. Cha, Wonjae, Byung Woo Yoon, Jeon Yeob Jang, Jin Choon Lee, Byung Joo Lee, Soo Geun Wang, Jae Keun Cho, and Ilyoung Cho. 2016. “Office-Based Biopsies for Laryngeal Lesions: Analysis of Consecutive 581 Cases.” Laryngoscope 126(11):2513–19.

 4. Cohen JT, Bishara T, Trushin V, Benyamini L. Adverse Events and Time to Diagnosis of In-Office Laryngeal Biopsy Procedures. Otolaryngol Head Neck Surg. 2018 Jul;159(1):97-101. doi: 10.1177/0194599818764412. Epub 2018 Mar 13. PMID: 29533699.

 5. Fang TJ, Li HY, Liao CT, Chiang HC, Chen IH. Office-based narrow band imaging-guided flexible laryngoscopy tissue sampling: a cost-effectiveness analysis evaluating its impact on Taiwanese health insurance program. J Formos Med Assoc. 2015;114(7):633-638. 

 6. Han, A., Miller, J., Long, J., & St John, M. (2020). Time for a Paradigm Shift in Head and Neck Cancer Management During the COVID-19 Pandemic. Otolaryngology–Head and Neck Surgery, 163(3), 447-454. doi: 10.1177/0194599820931789.

 7. Leboulanger, N., Celerier, C., Thierry, B., & Garabedian, N. (2016). How to perform endoscopy in paediatric otorhinolaryngology? European Annals Of Otorhinolaryngology, Head And Neck Diseases, 133(4), 269-272. doi: 10.1016/j.anorl.2016.03.002.

 8. Lee, Francisco, Kristine A. Smith, Shamir Chandarana, T. Wayne Matthews, J. Douglas Bosch, Steven C. Nakoneshny, and Joseph C. Dort. 2018. “An Evaluation of In-Office Flexible Fiber-Optic Biopsies for Laryngopharyngeal Lesions.” Journal of Otolaryngology - Head and Neck Surgery 47(1):1–5.

 9. Lippert, Dylan, Matthew R. Hoffman, Phat Dang, Timothy M. McCulloch, Gregory K. Hartig, and Seth H. Dailey. 2015. “In-Office Biopsy of Upper Airway Lesions: Safety, Tolerance, and Effect on Time to Treatment.” Laryngoscope 125(4):919–23.

 10. Marcus, S., M. Timen, Gregory R. Dion, Mark A. Fritz, Ryan C. Branski, and Milan R. Amin. 2019. “Cost Analysis of Channeled, Distal Chip Laryngoscope for In-Office Laryngopharyngeal Biopsies.” Journal of Voice 33(4):575–79.

 11. Naidu, Harini, J. Pieter Noordzij, Arang Samim, Scharukh Jalisi, and Gregory A. Grillone. 2012. “Comparison of Efficacy, Safety, and Cost-Effectiveness of in-Office Cup Forcep Biopsies versus Operating Room Biopsies for Laryngopharyngeal Tumors.” Journal of Voice 26(5):604–6.

 12. Richards, Amanda L., Manikandan Sugumaran, Jonathan E. Aviv, Peak Woo, and Kenneth W. Altman. 2015. “The Utility of Office-Based Biopsy for Laryngopharyngeal Lesions: Comparison with Surgical Evaluation.” Laryngoscope 125(4):909–12.

 13. R. Rodellar and R. Russell, “Upper airway biopsy cost-effectiveness analysis: Outpatient clinic vs. operating theatre,” Value Heal., vol. 23, no. 12, 2020, [Online]. Available: https://europe2020-ispor.ipostersessions.com/Default.aspx?s=79-EA-B2-D9-3D-CC-14-22-CA-57-AF-60-CD-61-77-97.

 14. Saga, C., Olalde, M., Larruskain, E., Álvarez, L., & Altuna, X. (2017). Application of Flexible Endoscopy-Based Biopsy in the Diagnosis of Tumour Pathologies in Otorhinolaryngology. Acta Otorrinolaringologica (English Edition), 69(1), 18-24. doi: 10.1016/j.otoeng.2017.12.008.

 15. Schutte, Henrieke W., Robert P. Takes, Piet J. Slootweg, Marianne J. P. A. Arts, Jimmie Honings, Frank J. A. van den Hoogen, Henri A. M. Marres, and Guido B. van den Broek. 2018. “Digital Video Laryngoscopy and Flexible Endoscopic Biopsies as an Alternative Diagnostic Workup in Laryngopharyngeal Cancer: A Prospective Clinical Study.” Annals of Otology, Rhinology and Laryngology 127(11):770–76.

 16. Simons, Pascale A. M., Bram Ramaekers, Frank Hoebers, Kenneth W. Kross, Wim Marneffe, Madelon Pijls-Johannesma, and Dominique Vandijck. 2015. “Cost-Effectiveness of Reduced Waiting Time for Head and Neck Cancer Patients Due to a Lean Process Redesign.” Value in Health 18(5):587–96.

 17. Wellenstein et al., Office-Based Procedures for the Diagnosis and Treatment of Laryngeal Pathology, J Voice2018 Jul;32(4):502-513 doi: 10.1016/j.jvoice.2017.07.018. Epub 2017 Sep 19.

keyboard_arrow_up