ØNH/Otorinolaryngologi

Ambu tilbyr rinolaryngoskop til engangsbruk som gir bilder av høy kvalitet, alltid er klart når du er klar, og krever ingen reprosessering eller reparasjoner.

Bli mer produktiv – uansett hvor jobben gjøres

Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo-endoskop hjelper deg å utføre prosedyrer med sikkerhet, dokumentere dem enkelt og strømlinjeforme arbeidsflyten.

Ambu® aScope™ 4 Broncho Regular 5.0/2.2 engangsbronkoskop

Ambu® aScope 4 RhinoLaryngo Slim
Et utmerket valg for nasal endoskopi og laryngoskopi

Se produktet

Ambu® aScope™ 4 Broncho Regular 5.0/2.2 engangsbronkoskop

Ambu® aScope 4 RhinoLaryngo Intervention
Et utmerket valg for terapeutiske prosedyrer

Se produktet

Studie viser positiv effekt av aScope 4 Rhinolaryngo

Opplever redusert belastning

En studie presentert på årsmøtet i Dansk Selskap for Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery fant at ØNH-personale oppfattet at aScope 4 RhinoLaryngo betydelig reduserte den organisatoriske belastningen når de gjennomførte konsultasjonsprosedyrer i akuttmottaket.

To nøkkelfaktorer

  • Med aScope RhinoLaryngo for engangsbruk er det ingen forringelse fordi du får et nytt omfang for hver prosedyre.
  • Evnen til å ta opp bilder og videoer kan legge til rette for bedre kommunikasjon mellom klinikeren og pasienten, så vel som klinikeren og deres kolleger.

Se one-pager

Enklere oppsett, mer praktisk og  kostnadsbesparende

En undersøkelse  og kostnadsanalyse fra sykehusansatte publisert i Investigative Otolaryngology har vist at aScope RhinoLaryngo til engangsbruk kommer fordelaktig ut i sammenligning med gjenbrukbare rinolaryngoskop.

Rinolaryngoskop til engangsbruk er et alternativ til gjenbrukbare systemer. En studie av Walczak et al., 2020 har rangert aScope 4 RhinoLaryngo Slim generelt høyere enn gjenbrukbare rinolaryngoskop, og kom til følgende konklusjoner om engangsløsningen:


  • Oppsettet rangeres som overlegent med tanke på praktisk bruk sammenlignet med gjenbrukbare rinolaryngoskop, og ble generelt rangert høyere.
     
  • Mer praktisk klassifisering sammenlignet med gjenbrukbare rinolaryngoskop når det gjelder anskaffelse, transport og kassering av skopet på sykehuset.
     
  • Kostnadsminimering sammenlignet med gjenbrukbare rinolaryngoskop for konsultasjoner med innlagte pasienter. aScope RhinoLaryngo: Et kostnadsminimerende alternativ for konsultasjoner med innlagte pasienter.

Gå til studie (PDF)

Last ned sammendrag

97 % av alle fleksible endoskopiprosedyrer i øre-nese-hals ble utført tilfredsstillende

Hvordan vurderer otorinolaryngologer Ambu® aScope ™ 4 RhinoLaryngo Slim?

I en nylig studie ble 117 otorinolaryngologer fra åtte forskjellige land invitert til å bruke engangs endoskopet på pasienter som skulle behandles for problemer med øre-nese-hals prosedyrer, inkludert nese endoskopi, laryngoskopi og faryngoskopi. Umiddelbart etter prosedyren fylte deltakerne ut et skjema for å vurdere ytelse og brukervennlighet. Flertallet av prosedyrene ble utført tilfredsstillende.

Positiv vurdering av bilde, funksjon og manøvrering
I tillegg uttrykte legene seg positivt om skopets manøvrering og bildekvalitet. Engangsskop kan eliminere potensielle problemer med tilgjengelighet, behov for etterbehandling samt risiko for krysskontaminering. Bildekvaliteten ble vurdert ved bruk av Ambus aView monitor. Resultatene var positive, og vi forventer enda bedre resultater med den nye Ambu aView 2 Advance monitoren.​


Les hele det tekniske dokumentet for ytterligere detaljer, eller last ned sammendraget for en rask oversikt.

last ned teknisk dokument         last ned sammendrag

 

The Ambu® aScope™ 4 Broncho Regular 5.0/2.2 single-use bronchoscope

Måtte du bytte til det vanlige flergangsendoskopet?

Det ble utført totalt 262 tilfredsstillende prosedyrer (> 97%) med Ambus engangsskop. I åtte prosedyrer (<3 %) måtte legen bytte til et vanlig endoskop.

7 måter et aScope 4 RhinoLaryngo kan hjelpe deg å bli mer produktiv

Finn ut mer

Prosedyrer

Ambus engangsendoskop kan brukes i en lang rekke prosedyrer, inkludert nasal endoskopi, fleksibel laryngoskopi og terapeutiske prosedyrer.

Fleksibel laryngoskopi
Engangsløsningen aScope 4 RhinoLaryngo er klar til bruk når du trenger den, og bidrar til bedre produktivitet både på poliklinikker og ved konsultasjoner med innlagte pasienter.

Les mer

 

Klinikkbiopsi
Det finnes en metode for å unngå risiko, kostnader og tidkrevende praksis som er forbundet med standard biopsimetoder. Lær om biopsier på klinikken.

Oppdag alternativet

Evidens

Engangsbruk vs. flergangsbruk
Evaluering og kostnadssammenligning:
En studie ved St George’s Hospital viste at Ambu® Scope ™ 4 kan være et klinisk sammenlignbart og potensielt kostnadsminimerende alternativ til flergangsskop
.
Se resultat

De første erfaringene med fleksibelt engangsskop med arbeidskanal
En foreløpig studie med Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo ble presentert på det 90. årsmøtet til Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 2019.
Les abstractet på thieme-connect.com

Vitenskapelig konferanseplakat

Øvre luftveisbiopsi, en kostnadseffektivitetsanalyse: Poliklinikk vs. Operasjonssal
En ny helseøkonomisk analyse presentert på ISPOR viser hvordan strupehodet- og svelgetbiposci tatt i poliklinisk miljø kan minimere kostnadene sammenlignet med lignende biopsier tatt i et operasjonsrom. En endring i praksis ved ØNH-avdelingen kan forbedre pasientsikkerheten ved å redusere bruken av generell anestesi.. 
Se konferanseplakaten

Mer informasjon om aScope 4 RhinoLaryngo

 

Case stories

Ambu aScope 4 RhinoLaryngo i en akutt ØNH-klinikk
Royal Liverpool og Broadgreen University Hospital: aScope RhinoLaryngo og aView 2 Advance har gjort det mulig for klinikere å fortsette å trene under COVID-19-pandemien med videoer og bilder av prosedyrer. Den nye løsningen har hjulpet dem med å engasjere pasienter og kolleger, øke effektiviteten og tilby bedre kvalitet på pleien.
Les case story

aScope RhinoLaryngo: En optimal løsning som alltid er tilgjengelig
Royal Surrey County Hospital: Sykehusets ØNH-avdeling trengte et bærbart rhinolaryngoskop med en egen skjerm for å hjelpe klinikere med å øke avstanden til pasienter under COVID-19-pandemien. aScope 4 RhinoLaryngo og aView 2 Advance monitor har hjulpet dem med å oppfylle sikkerhetsanbefalinger med en løsning som alltid er tilgjengelig.
Les case story

 

Utføre laryngoskopi under kardiopulmonal belastningsundersøkelse
Liverpool Heart and Chest Hospital: Storbritannias største spesialistsykehus innen hjerte og bryst trengte et fleksibelt og lett endoskop med god bildekvalitet for å diagnostisere laryngeal obstruksjon under belastningsundersøkelser. aScope RhinoLaryngo til engangsbruk gjorde det mulig for dem å gi et nytt tilbud til pasientene.
Les case

Fakta og tall

Ambu aScope ØNH-portefølje:
100 % plastnøytral i Europa og Latin-Amerika

I samarbeid med Plastic Bank® vil Ambu hindre at mer enn 100 tonn plast havner i havet. Mengden plast som samles inn, tilsvarer mengden plast som brukes i alle Ambus aScope-produkter til engangsbruk i Europa, Midtøsten, Afrika og Latin-Amerika gjennom hele året.
Les mer

Ressurser fra internett

JAMA Network
Open er et månedlig medisinsk tidsskrift med fri tilgang, utgitt av American Medical Association 
jamanetwork.com

SpringerLink
Lenker til millioner av vitenskapelige dokumenter
link.springer.com

QXMD
App som tilbyr tilpasset informasjon fra medisinske og vitenskapelige tidsskrifter
qxmd.com

keyboard_arrow_up