Klinisk dokumentasjon

Akuttpleie og opplæring

Få oversikt over det vitenskapelige arbeidet som er relevant for akuttpleie og opplæring, inkludert randomiserte, kontrollerte studier, kostnadsanalyser, sammenlignende evalueringer, litteratur-reviews, tekniske artikler og andre publikasjoner.
 

keyboard_arrow_up